Виберіть місто

Виберіть місто для доставки піци

La П’ЄЦ в квітні дарує мандрівку в запальну Іспанію.

Як відомо, людину роблять щасливою три речі: любов, смачна їжа і можливість подорожувати по світу. Ми хочемо щоб наші клієнти були не тільки ситими, але і щасливими людьми. Тому даруємо мандрівку мрії на двох в колоритну Іспанію. Відкриваємо світ разом та у смачній компанії !

Умови розіграшу:

– зробити замовлення на суму від 300 грн до 29 квітня включно

– ви можете подвоїти свої шанси на перемогу зробивши замовлення на суму від 600 грн, потроїти зробивши замовлення на суму від 900 грн і т.д. Тобто зробивши замовлення на суму кратну 300 грн.

– розіграш відбудеться за допомогою програми random 30.04 о 15:00 у прямому ефірі на нашій сторінці в інстаграмі https://www.instagram.com/pizza_la_piec/.

– зауважте, переможець повинен відповісти на наш телефонний дзвінок протягом однієї хвилини, тому будьте на зв’язку

– участь приймають особи віком від 18 років та при наявності біометричного закордонного паспорта та проживання у Львові або у Вінниці

– пакуйте речі, беріть друга і вирушайте у мандрівку до колоритної Іспанії

Детальні умови акції нижче.

Читати більше.

Офіційні правила Акцій
ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ «ПІЦУ ЖУЙ-ПОДОРОЖУЙ» (НАДАЛІ – «ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЙ» АБО «ПРАВИЛА»).1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.1.1. Сервіс доставки піци на дровах La П’єц з метою популяризації Товарів (асортимент та детальна інформація про які міститься на сайті https://www.lapiec-pizza.com.ua) серед населення і підтримання інтересу споживачів до продукції, позначеної ТМ «LA П’ЄЦ доставка піци на дровах» та стимулювання продажів цієї продукції здійснює організацію та проведення різноманітних маркетингових кампаній та акцій (надалі – «Акція»).
1.2. Організатором та спонсором Акцій є Сервіс доставки піци на дровах La П’єц.
1.3. Параметри конкретної Акції, а саме: період проведення, продукція, що бере участь в Акції, вид Подарунку, умови для участі та отримання Подарунку, та інші умови проведення Акції визначаються в додатках до цих Правил та/або на офіційних сторінках Організатора Акції у соціальних мережах.
1.4. Сервіс доставки піци на дровах La П’єц як Організатор Акцій має право залучати до їх проведення третіх осіб.
1.5. Акції не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Подарунок Акцій не формується з внесків Учасників Акцій. Ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ.

2.1. Брати участь в Акціях мають право дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років (є повнолітніми), які постійно проживають на території України, м. Львів та в період проведення Акції виконали умови та правила Акції (далі – «Учасник Акції»/ «Учасник»).
В Акціях, в яких Подарунком визначено «Подорож за кордон», брати участь мають право дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років (є повнолітніми), які постійно проживають на території України, м. Львів, мають біометричний паспорт для виїзду за кордон та в період проведення Акції виконали умови та правила Акції.
2.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
– працівники Організатора Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, мати/батько, дід/баба);
– недієздатні та обмежено дієздатні фізичні особи.
2.3. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
• дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;
• вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
• свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
• не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.
2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, можуть оброблятися з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними даними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних в межах чинного законодавства України з метою використання їх Організатором.
2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
2.8. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Подарунка Акції.
2.9. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників, які порушили вказані вище гарантії та будь-які умови даних Правил.
2.10. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЯХ.

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції та отримати Подарунок, будь-якій особі, що відповідає вимогам п. 2.1 даних Правил, необхідно в період Акції виконати умови для участі та отримання Подарунку, визначені у відповідному додатку до цих Правил та/або на офіційних сторінках Організатора Акції у соціальних мережах.
3.2. Згода Учасника на участь в Акції підтверджується виконанням умов для участі та отримання Подарунку, визначених у відповідному додатку до цих Правил та/або на офіційних сторінках Організатора Акції у соціальних мережах, та підтверджує те, що Учасник ознайомлений з умовами проведення Акції.

4. ПОДАРУНОК АКЦІЇ.

4.1. У відповідному додатку до цих Правил та/або на офіційних сторінках Організатора Акції у соціальних мережах «Подарунком» може визнаватися: Подорож за кордон на 2 (дві) особи 1 шт.; Подорож в Україні на 2 (дві) особи 1 шт. тощо, в будь-який період часу, на розсуд Організатора Акції.
4.2. До складу Подарунку Акції входять:
– проїзд в обидва напрямки будь-яким видом транспорту, визначеним Організатором Акції;
– трансфер;
– проживання у готелі, визначеному Організатором Акції.
4.3. Додаткові витрати, пов’язані з подальшим використанням Подарунку Акції (отриманням/заміною паспорту для виїзду за кордон та/або оформленням та оплатою візи, та/або страхуванням тощо), Переможець Акції несе самостійно, в тому числі відносно другої особи, що його супроводжуватиме в поїздці.
4.4. Детальна характеристика Подарунку Акції буде визначена Організатором Акції на його власний розсуд.
4.5. Відповідальність за якість товарів/послуг, що надаються в якості Подарунку Акції, несе їх виробник та/або компанія, що надає такі послуги.

5. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ АКЦІЇ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКУ АКЦІЇ.

5.1. Учасники Акції, які виконали умови Правил Акції та умови, визначені в додатках до цих Правил та/або на офіційних сторінках Організатора Акції у соціальних мережах для участі в розіграші Подарунку Акції вносяться до системи www.random.org.
5.2. Організатор Акції за допомогою програми www.random.org визначає Переможця серед Учасників.
5.3. Система www.random.org автоматично формує список Учасників, перша особа у якому автоматично стає Переможцем Акції.
5.4. Після визначення Переможця Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції, Організатор Акції здійснює телефонний дзвінок для повідомлення Переможця Акції про право отримання Подарунку Акції та для отримання згоди такого Переможця Акції на отримання Подарунку.
5.5. Якщо Переможець Акції після спроб звʼязатися з ним протягом 1 хвилини часу по телефону не відповідає, вважається, що даний Переможець Акції відмовився від Подарунку. У такому разі розіграш Подарунка Акції здійснюється за допомогою програми www.random.org повторно.
5.6. Організатор Акції залишає за собою право повторного визначення Переможця Акції, який отримає Подарунок Акції, також у разі якщо під час телефонної розмови з Переможцем Акції, він або відмовиться від отримання Подарунка Акції, або виявиться особою молодшою 18 років, або він не проживає постійно у м. Львові, або у разі розіграшу Подорожі за кордон у нього відсутній біометричний паспорт.
5.7. Якщо Переможець Акції, відповів на телефонний дзвінок та надав згоду на отримання Подарунку відповідно до цих Правил, то йому необхідно буде в телефонному режимі підтвердити наступну інформацію про себе, а саме:
1) П.І.Б.;
2) повну фактичну адресу проживання.
5.8. Переможець Акції, на вимогу Організатора Акції повинен надати йому копії (скан-копії) наступних документів:
– копію (скан-копію) першої, другої, десятої та одинадцятої (реєстрація) сторінок дійсного паспорту громадянина України, який засвідчує особу Учасника Акції.
– копію (скан-копію) облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера) (окрім випадку, коли Учасник через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті).
– копію (скан-копію) біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
У випадку ненадання Переможцем Акції документів, зазначених в цьому пункті або надання таких без дотримання вищеописаних вимог, буде вважатись, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку. При цьому Організатор Акції вправі розпорядитися таким Подарунком на свій розсуд.
5.9. Вручення Подарунку здійснюється шляхом персонального вручення у попередньо повідомлений Переможцю день та час або в інший спосіб, на розсуд Організатора Акції.

6. ОБМЕЖЕННЯ.

6.1. Учасник, який прийняв участь в Акції, своєю участю підтверджує, що йому виповнилося 18 років.
6.2. Організатор Акції та Партнери не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють в місці проведення Акції, інші непідвладні контролю обставини.
6.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил та додатків до них, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними Правилами або додатками до них, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
6.4. На Учасників Акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних номерів для вхідних дзвінків протягом всього дня проведення розіграшу.
6.5. Право на отримання Подарунку Акції не може бути передано Переможцем Акції третій особі. Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції, може отримати його виключно особисто.
6.6. Отримання Подарунку Акції через представника забороняється.
6.7. Організатор Акції має повне право відмовити в отриманні Подарунку Акції у випадку: ненадання Учасником Акції повної інформації; надання недостовірної інформації, ненадання чи несвоєчасне надання, або надання без дотримання викладених в Правилах/в додатках до цих Правил умов Учасником Акції Організатору необхідних документів, передбачених даними Правилами/додатками до цих Правил і діючим законодавством України; у випадку недотримання Учасником Акції інших положень цих Правил/додатків до цих Правил та діючого законодавства України; а також при підозрі такого Учасника Акції у шахрайських діях.
6.8. У разі неможливості вручення Подарунку Акції, з будь яких причин незалежних від волі Організатора Акції, такий визнається незатребуваним. При цьому Подарунок Акції не може бути затребуваним Переможцем Акції повторно. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунку Акції не видається.

7. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ.

7.1. Інформування про умови Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил та відповідного додатку до них на веб-сайті https://www.lapiec-pizza.com.ua, а також шляхом розміщення інформації про умови Акції на офіційних сторінках Організатора Акції у соціальних мережах.
7.2. Організатор Акції має право змінити повністю або частково умови Акції, включаючи період її проведення, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті https://www.lapiec-pizza.com.ua, а також на офіційних сторінках Організатора Акції у соціальних мережах.
7.3 Акція закінчується у разі закінчення періоду її проведення.

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Організатор Акції залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників Акції та електронні адреси, які будуть зібрані за час проведення Акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди Учасників Акції. Також, беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції дає згоду на отримання повідомлень, новин та інших інформаційних повідомлень від Організатора Акції у майбутньому.
8.2. Організатор Акції не несе відповідальності за достовірність наданої Учасниками інформації щодо контактів з ними.
8.3. Організатор Акції не несе відповідальності за використання Подарунку Акції після його одержання Учасником Акції.
8.4. Організатор Акції не вступає у суперечки між Учасниками Акції відносно визначення претендентів на отримання Подарунку Акції та не несе відповідальності з приводу будь-яких суперечок та спорів щодо права власності на Подарунок Акції.
8.5. Організатор Акції залишає за собою право призупиняти видачу або відмовляти у видачі Подарунку Акції Учасникам Акції у випадку, якщо такий Учасник Акції порушив положення даних Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.6. Учасники Акції, що здобули право на отримання Подарунку Акції, не можуть передавати своє право отримати Подарунок Акції третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.
8.7. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп‘ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор Акції може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які результати Акції.
8.8. У випадку, якщо у споживача, в період проведення Акції виникли питання будь-якого характеру він, обов’язково, повинен звернутися з таким питанням за телефоном гарячої лінії, але виключно в період проведення Акції. Якщо, споживач не звернувся з відповідними питанням в період проведення Акції, Організатор Акції не несе відповідальність за не вирішення даних скарг, споживач, в такому випадку, позбавляється права на будь-які претензії до Організатора Акції.
8.9. Організатор Акції не несе відповідальність за подальше використання Подарунку Акції після їх одержання та за неможливість скористатись ними з будь-яких причин.
8.10. Організатор Акції не несе відповідальність за не ознайомлення Учасників з даними Правилами.
8.11. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість виїзду Переможця та його супроводжуючої особи за кордон через будь-які причини, що не залежать від Організатора Акції у тому числі, але не обмежуючись: неможливість оформлення віз з причин/підстав, що висуваються візовим центром/консульством/посольством країни здійснення подорожі, відмови Переможцю у видачі візи консульством/посольством, скасування та/або затримку рейсів тощо.
8.12. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

Замовити дзвінок

Подзвоніть нам або залиште заявку та ми з Вами зв`яжемося

097 440 40 60

ВІДПРАВИТИ

Замовити дзвінок

Подзвоніть нам або залиште заявку та ми з Вами зв`яжемося

097 440 40 60

ВІДПРАВИТИ

Ваше повідомлення відправлено.

Бажаєте замовити соус до піци?

Соус барбекю

50 гр 19 грн

Соус пікантний

50 гр 19 грн

Соус Цезар

50 гр 19 грн
Ні, не бажаю